Consultants

Bucharest

Simona Hulber

Simona Hulber

simona.hulber@zenonni.com

Chisinau

Alina1

Alina Mereuta

chisinau@zenonni.com